Struktura

STRUKTURA ORGANIZACYJNA „SPOŁEM” POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W DĘBICY


Prezes Zarządu                                                                               I

Sekcja Spraw Pracowniczych Płacowych i Organizacyjnych                PO

Dział  Marketingu, Produkcji , Kontroli Wewnętrznej i Administracji     MP/KW/A                                                              

Stanowisko BHP                                                                                  BHPCzłonek Zarządu- Główny Księgowy                                            II/GK

Dział Finansowo- Księgowy    i   Społeczny Samorząd                        EFK