Struktura

STRUKTURA ORGANIZACYJNA „SPOŁEM” POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W DĘBICY


Prezes Zarządu                                                                             I

Sekcja Spraw Pracowniczych Płacowych i Organizacyjnych             PO

Dział  Marketingu, Produkcji i Kontroli Wewnętrznej                      MP/KW

Sekcja Administracji                                                                       A

Stanowisko BHP                                                                           BHPCzłonek Zarządu- Główny Księgowy                                            II/GK

Dział Finansowo- Księgowy    i   Społeczny Samorząd                    EFK