Zarząd

Zarząd :
Prezes Zarządu - Lucyna Buch
Członek Zarządu Główny Księgowy -Barbara Stec

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady - Jadwiga Zając
Z-ca Przewodniczącego Rady - Bożena Ciołkosz
Sekretarz Rady - Jadwiga Karaś/ Członkowie Rady Nadzorczej ; Mariusz Żmuda,  Urszula Rządzka