O firmie

   SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOZYWCÓW W DĘBICY UL. Rynek 10

   Początki Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Dębicy sięgają lat 1936-37 tj. okresu zmian jakie występowały w mieście w związku z powstającym Centralnym Ośrodkiem Przemysłowym

   i zmianami struktury  społecznej mieszkańców miasta.
   „Społem” PSS jest firmą handlowo- produkcyjną. Aktualnie Spółdzielnia prowadzi działalność w 6-ciu sklepach i 3-ech piekarniach i pomimo dużej konkurencji uzyskuje dodatnie wyniki ekonomiczne.

   Priorytetem  w działaniach Spółdzielni jest profesjonalna obsługa klientów, wysoka jakość oferowanych towarów oraz szczególny, ciepły i przyjazny klimat naszych placówek.
   Dużym atutem jest produkcja własna. Pieczywo produkowane przez naszą Spółdzielnię cieszy się dużym powodzeniem nie tylko na lokalnym rynku. Spółdzielnia zatrudnia 100 pracowników.